0949 861 218

InštalatérMaliarMurárDemolácieVypratávanieSťahovanieMontážVýkopové práceZáhradníkRekonštrukcie

Elektrikár

Život bez elektriny si dnes už dokáže predstaviť len málokto. A keď sa potom objaví porucha, je potrebné nájsť schopného elektrikára, ktorý dokáže daný problém vyriešiť. Nie je vo Vašom okolí nikto, kto poskytuje elektrikárske práce kvalitne a za rozumnú cenu? Obráťte sa na nás! Veríme, že vždy je možné robiť veci lepšie a snažíme sa preto byť o krok vpred pred svojou konkurenciou. Či už sa jedná o osobný prístup, zodpovednosť, skúsenosť či výber kvalitného materiálu a náradia. Svojich zákazníkov si veľmi vážime a tým najväčším vyznamenaním pre nás je, keď našich služieb využívajú opakovane. Využite ich aj Vy a sami budete môcť naše kvality posúdiť. Elektrikár Liptovský Mikuláš poskytuje tieto služby:

Služby

Prečo rekonštruovať elektroinštaláciu v byte?
Prevažnú časť bytového fondu v SR tvoria byty postavené do 80. rokov minulého storočia. Elektroinštalácie v bytoch tej doby boli len dvojdrôtové. Ochranný vodič zastával zároveň funkciu vodiča pracovného, ​​čo je dnes v nových rozvodoch neprípustné. Tieto inštalácie boli tvorené prevažne hliníkovými vodičmi, dnes už nevyhovujúcimi ako z bezpečnostného hľadiska, tak požadovaným príkonom používaných spotrebičov. Hliníkové vodiče menších prierezov majú tú negatívnu vlastnosť, že pri zaťažení elektrickým prúdom tzv. Tečú vo svorkách a spojoch. To má za dôsledok, že spočiatku tieto spoje hrejú, neskôr iskrí, čo vedie až k prerušeniu týchto spojov. Takto vyhriate hliníkové vodiče zkrehnú a následná manipulácia s nimi je už nemožná. Vodiče sa lámu, často sa nedá bez problémov vymeniť zásuvku alebo pripojiť luster. Nie vždy, to končí len nefunkčnou zásuvkou alebo svietidlom. Často dochádza aj k požiaru. Kritická situácia nastáva v prípade prerušenia ochranného vodiča PEN, kedy už sa jedná o závažnú poruchu priamo ohrozujúcu život osôb.

Ako tomu predchádzať?
Predísť možno tomu čiastočne tak, že všetky spoje budú pravidelne kontrolované a dotiahnuté. Kontroly spojov v minulosti väčšinou neboli vykonávané, preto dochádzalo k uvoľneniu a následne k upáleniu vodičov. Naozaj najbezpečnejším riešením je vykonať celkovú rekonštrukciu elektroinštalácie v byte medenými káblami, podľa súčasných predpisov a noriem.

Kedy vykonať rekonštrukciu elektroinštalácie?
Najlepšie je vykonávať rekonštrukciu pri stavebných prácach, či už ide o výmenu okien, zmenu dispozície bytu, maľovanie a pod. Doba realizácie elektroinštalácie je spravidla 2. až 7.dní, podľa rozsahu prác a požiadaviek zákazníka. Potom nasledujú murárske a maliarske práce. Nová elektroinštalácia Vám prinesie predovšetkým vyššiu bezpečnosť, väčší užívateľský komfort, dostatok prípojných a dimenzovaných miest. Na vykonávané práce sme vybavení potrebným preškolením, technickým vybavením a dlhoročnou praxou. Odborné osvedčenie vlastníme ku všetkým našim činnostiam.

čo všetko robíme?

V rodinných domoch, bytoch, chatách, kanceláriách alebo iných objektoch vykonávame elektropráce: