0949 861 218

InštalatérMaliarElektrikárMurárDemolácieVypratávanieSťahovanieMontážRekonštrukcie

Demolácie

Vykonávame demolačné práce stredného rozsahu. V našich silách je zaistiť kompletnú demoláciu bytových jadier, rodinných domov, menších priemyselných a kancelárskych budov. Postaráme sa o likvidáciu stavebnej sute a ďalších materiálov z demolácie a ich ekologickú recykláciu. 

Búracie práce
Takmer každá rekonštrukcia začína búraním starých múrov a zariaďovacích predmetov. Máme mnohoročné skúsenosti s búracími prácami, všetko ide podľa jasného scenára: miesto realizácie zabezpečíme podľa platných bezpečnostných predpisov, zrealizujeme búracie práce, suť a odpad odvezieme k oficiálnemu spracovateľovi, zaistíme upratovanie.

V rámci služby "búracie práce" ponúkame:

 

Demolácia
Keď mu už nie je možné objekt rekonštruovať, prichádzajú k slovu demolačné práce. Ponúkame demolácie objektov (domy, sklady, garáže, atď.) A búranie asfaltových či betónových plôch. Pri demolácii domov a stavieb aplikujeme šetrnú technológiu postupného odbúravania pomocou strojov (v prípade nutnosti aj ručne).

Odpad kompletne likvidujeme na to určeným skládkach, zberných dvoroch a recyklačných miestach. Uvažujete využiť našu službu búracie práce a demolácie? Skvelé! Napíšte nám, určite sa dohodneme.